TIN MỚI: Theo yêu cầu của Học Khu Westminster, trường chúng ta sẽ nghỉ cho đến hết niên học 2019-2020, tức là đến cuối tháng 5, 2020. Quý phụ huynh vui lòng vào email để đọc các thông báo do trường gửi ra! Nếu quý phụ huynh chưa nhận được email, vui lòng liên lạc: cuong.ttvhvn@gmail.com Chúng tôi chân thành cám ơn quý phụ huynh!  

                       
Lễ Hai Bà Trưng
Lễ Hai Bà Trưng
Diễn Hành Tết 2014
Diễn Hành Tết
Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường
Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường
Văn Nghệ Tết 2014
Văn Nghệ Tết
Lễ Hai Bà Trưng
Lễ Hai Bà Trưng
Văn Nghệ Tết 2014
Văn Nghệ Tết
Tiếng Việt, Tiếng Của Tổ Tiên
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
58,520
Co_Hanh_21955-1961: Trường Công Giáo Saint Paul , Cường Để Saigon

1961-1964: Trường Công Giáo Thiên Phước , Tân Đinh

1965-1967: Trường Trung Học Les Laurier, Tân Định

1968-1970: Giáo viên dạy lớp 3 và lớp 1 tại trường “ Les Oiseaux “ Phát Diệm , Saigon

1970-1973: Giáo viên trường Nữ Công Giáo “ Regina “    Tú Xương , Saigon và  Saint Vincent  , Gia Định Tu nghiệp 2 năm  Tâm lý Học Sư Phạm, Caritas Tú Xương  , Saigon

1973-1975: Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm Non , Hưng Phú  Saigon

1975-1984: Không được tiếp tục vì thuộc gia đình tư sản, địa chủ

1984-1985: Vượt biên đến Malaysia,  đến Mỹ

1D-content