Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam - Vietnamese Cultural Center
Vietnamese Language School
14171 Newland St., Westminster CA 92683
Liên Lạc: (714) 548 - 4845
       TIN MỚI NHẤT: Ngày Bế Giảng NK 2022-2023 là Chủ Nhật May 21, 2023 tại Hội Trường Gym của Trường Warner Middle School từ 9:00AM đến 12:00PM
Ngày Khai Giảng cho NK 2023-2024 là Chủ Nhật September 10,2023
 

                    
Lễ Hai Bà Trưng
Lễ Hai Bà Trưng
Diễn Hành Tết 2014
Diễn Hành Tết
Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường
Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường
Văn Nghệ Tết 2014
Văn Nghệ Tết
Lễ Hai Bà Trưng
Lễ Hai Bà Trưng
Văn Nghệ Tết 2014
Văn Nghệ Tết
Tiếng Việt, Tiếng Của Tổ Tiên